Buzzwords, De-buzzed: 10 Other Ways to Say trà đông trùng hạ thảo tươi

Để hãm trà đông trùng Helloệu quả nhất, bạn cần chuẩn bị một chiếc ấm thủy tinh hoặc bằng trà đông trùng hạ thảo tươi gốm sứ. Không nên sử dụng ấm nhựa hoặc bằng inox, sắt. Chất liệu kim loại sẽ gây mùi, cũng như hấp thu mất chất dinh dưỡng của Đông Trùng Hạ Thảo.Bên cạnh đó, sử dụng thủy tinh hay gốm, sứ bạn có thể chiêm ngưỡng sự thay đổi màu sắc từ từ của sản phẩm, thường thức trà một cách trọn vẹn.

image

image